galego español english

 
Orixe e historia
A casa como conxunto
A armazón
O interior da palloza

O ástrago

A alcoba

A porteleira

A corte das vacas

A cociña

Os cortellos

O tear

O forno

A barra

A barrela

O galego empregado nesta páxina é tal e como se fala en Piornedo

 

O tear

No cabo do ástrago, pola parte de abaxo tá (no seu sitio orixinal enque esta dependencia tamén fizo de alcoba) o tear, onde se facían as colchas, os calzois de estopa, os mantelos de cubrir (capas moi resistentes feitas de la ie lin), as sabas, etc. utilizando distintas técnicas de tecido.

No tear temos un urdido liso, ua colcha de trapos ie tamos preparando pre urdir ua colcha de repaso; tamén temos a urdideira, o caxón de urdir, a mesa de facer os lizos, o tear dos ourelos...

Palloza-museo Casa do Sesto, Piornedo, Cervantes, Ancares, Lugo, Galiza, España